Bàn phím:
Từ điển:
 
a-going /ə'gouiɳ/

tính từ & phó từ

  • đang chạy, đang chuyển động; đang hoạt động, đang tiến hành
    • to set a-going: cho chuyển động, cho chạy (máy...)