Bàn phím:
Từ điển:
 
a fortiori /'ei,fɔ:ti'ɔ:rai/

phó từ

  • huống hồ, huống là
a fortiori
  • lại càng