Bàn phím:
Từ điển:
 
a font /ɑ:'fɜ:ɳ/

phó từ

  • thấu triệt, cặn kẽ, rõ ngọn nghành