Bàn phím:
Từ điển:
 
a-bomb /'ei'bɔm/

danh từ

  • bom nguyên tử