Bàn phím:
Từ điển:
 
8-bit microprocessor
  • (Tech) bộ vi xử lý 8 bít