Bàn phím:
Từ điển:
 
8-bit microcomputer
  • (Tech) máy vi điện toán 8 bít, máy vi tính 8 bít [TN]