Bàn phím:
Từ điển:
 
3D (three dimension) calculation
  • (Tech) tính toán 3 chiều