Bàn phím:
Từ điển:
 
2D (two dimension)
  • (Tech) hai chiều, nhị thứ nguyên, phẳng