Bàn phím:
Từ điển:
 
2D image
  • (Tech) ảnh 2 chiều, ảnh phẳng