Bàn phím:
Từ điển:
 
2D configuration
  • (Tech) cấu hình 2 chiều, cấu hình phẳng