Bàn phím:
Từ điển:
 
2-way device
  • (Tech) thiết bị 2 chiều/thu phát